Deli Items
 

Epiros Feta Cheese
400 gram
Krinos Parnassos Cheese
Approximately 1 kilo
Krinos Kefalotiri Cheese/Fromage
Approximately 1 kilo
 
 
Krinos Kefalograviera Cheese/Fromage
Approximately 1 kilo
Krinos Myzithra Cheese/Fromage
Approximately 1 kilo
Loucanico
Greek Sausage with Orange
Rind